Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00019224/4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-10 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00019224/4
Cena wywoławcza: 114 000,00
Opis:

                                                                                                                   

                                                                                            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                                                                                  nr KW OP1B/00019224/4 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-09-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 11 w Brzegu, przy ul. Armii Krajowej nr 16. 
Budynek wzniesiono w systemie tradycyjnym, jako murowany, wielorodzinny z więźbą dachową, krytą dachówką. Jest to budynek wybudowany w 1925 roku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu-77,05m2.
Do lokalu przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej - działki nr 820/2 a.m. 10 o pow. 0,0419 ha - w wysokości 59/1000. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. W budynku przeprowadzono - w latach ubiegłych - remont podwyższający stan techniczny. Stan techniczny budynku - średni. Położenie - dosyć atrakcyjne w mieście ( centrum ), 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW: OP1B/00019224/4
 
Suma oszacowania wynosi 152 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    114 000,00zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00zł. 
 
Rękojmię należy uiścić na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
                                                                                                                                                                                                                     Komornik Sądowy
 
                                                                                                                                                                                                                   Mateusz Dobrakowski