Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00035284/0

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-01 godz. 13:40
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00035284/0
Cena wywoławcza: 64 500,00
Opis:

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00035284/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-10-2019r. o godz.13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu  mieszkalnego nr  20 położonego na IV piętrze budynku w Brzegu, 
przy ul.M. Curie-Skłodowskiej 3. Budynek wzniesiony w systemie tradycyjnym w 1969 roku, jako murowany, wielokondygnacyjny, ze stropodachem płaskim , krytym papą. W ostatnich latach budynek poddano termomodernizacji i remontowi bieżącemu. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 35,40 m2. Do lokalu przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działki nr 32/4, a.m. 3 o powierzchni 233 m2 – w wysokości 42/1000 części. Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz grzewczą – z sieci miejskiej. 
położonej: 49-300 Brzeg, M.Curie-Skłodowskiej 3/20, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00035284/0.
 
Suma oszacowania wynosi 86 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    64 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.