Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00036682/7

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-12-04 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00036682/7
Cena wywoławcza: 31 350,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00036682/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-12-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Leśniczówce - Buszyce w budynku nr 12. 
Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na pierwszym piętrze budynku, wzniesionego w systemie tradycyjnym, jako murowany, z dachem plaskim, krytym papą. Budynek wzniesiono w latach 70-tych XX wieku.  Lokal mieszkalny składa się z trzech izb. Powierzchnia urzytkowa lokalu mieszkalnego 
Pu - 38,30 m2.  Do lokalu przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej - działki 23/5 a.m. 2 o pow. 2,1700 ha - w wysokości 20/1000 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni  4,30 m2. 
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą.   
położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Buszyce, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00036682/7
 
Suma oszacowania wynosi 47 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    31 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.