Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Licytacja nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-12-07 godz. 14:20
Przedmiot sprzedaży: Licytacja nieruchomości
Cena wywoławcza: 70 500,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Kmp 11/18
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00032573/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-12-2023r. o godz.14:20 w    budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 61, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  nr 4, położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym wzniesionym w latach 60-tych XX wieku, w miejscowości Leśniczówce (Obręb Buszyce), pod numerem 23.
Do lokalu – wykazanego w ewidencji lokali – o powierzchni 71,00 m2, przyporządkowane jest pomieszczenie przynależne – budynek gospodarczy – o powierzchni  24,00 m2 oraz przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w działce gruntu, wynoszący 25/1000 części.
Lokal składa się obecnie z dwóch pokoi (przechodnich), kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal został przebudowany, gdyż w księdze wieczystej zapisano : trzy pokoje, kuchnię i przedpokój (oraz budynek gospodarczy).  Okna wykonane z PCV, posadzki wykładzinowe, tynki cementowo wapienne. Jedyne możliwe ogrzewanie – z piecyka stalowego zlokalizowanego w pokoju lub elektryczne wtyczkowe. Ciepła woda użytkowa – z bojlera elektrycznego.
 Lokal kwalifikuje się do remontu. Budynek mieszkalny, a także budynek gospodarczy,  kwalifikują się również do  remontu.  Położenie nieruchomości – średnie - w powiecie. Miejscowość Leśniczówka jest przysiółkiem, położonym przy trasie krajowej Brzeg - Opole. 
 należącego  do dłużnika: Jerzy Ciwiński
położonego: 49-340 Lewin Brzeski, Leśniczówka 23/4, 
dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW   OP1B/00032573/2 
Przeznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny
Suma oszacowania wynosi 94 000 ,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    70 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400, 00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.