Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00036728/2

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-07-30 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00036728/2
Cena wywoławcza: 82 500,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00036728/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-07-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali 
nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości -lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na pierwszym piętrze budynku w Brzegu, przy ul.Marszałka Piłsudskiego nr 15. Budynek, wzniesiono w 1917 roku, jako podpiwniczony, wielorodzinny z więźbą dachową drewnianą , krytą dachówką – w latach poprzednich remontowany.  Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki .  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 48,52 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o powierzchni 8,63 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku znajdującego się na nieruchomości gruntowej – działce nr 789 a.m. 10 o powierzchni 0,0591 ha – w udziale wynoszącym 68/1000 części.  Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną oraz grzewczą. 
Wpisana w dziale III księgi wieczystej służebność osobista mieszkania wygasła  z uwagi na śmierć służebnika ( art.299 k.c)   
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Piłsudskiego 15/7, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu 
           prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00036728/2
 
Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    82 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.